Hvem er vi ?

 

Gitte Vedel

 

lærer på Nymarksskolen

certificeret i Dunn og Dunn Instructional Strategies,

St. John´s University, NewYork 2007

 

Matematik, idræt

Morten Smith

 

lærer på Nymarksskolen

 

Fysik, matematik og IT